TẢI APP
×
FreeMar - Mua bán đồ cũ với giá hời
Chỉ 30s tải app cực tiện!

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng/khách hàng


Thông tin cá nhân của người tiêu dùng/khách hàng


Mục đích và phạm vi thu thập

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên ứng dụng FreeMar cho mục đích đăng kí, bao gồm: tên, email, điện thoại, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ làm việc đối tác. Đây là các thông tin mà FreeMar yêu cầu người dùng (khách hàng), đối tác cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để ứng dụng FreeMar liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dùng, đối tác hợp tác.
 • Trong quá trình tham gia tại ứng dụng FreeMar, Weta chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của người dùng (khách hàng), đối tác, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của người dùng, đối tác sẽ không được lưu giữ.
 • Các đối tác, người dùng (khách hàng) sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình khi đăng ký thông tin. Ngoài ra, đối tác, người dùng (khách hàng) có trách nhiệm thông báo kịp thời cho ứng dụng FreeMar về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

ứng dụng FreeMar sử dụng thông tin đối tác, người dùng (khách hàng) cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến người dùng, đối tác cung cấp dịch vụ
 • Gửi các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa đối tác, người dùng và ứng dụng FreeMar
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá huỷ tài khoản người dùng của khách hàng, đối tác hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng, đối tác
 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng, đối tác trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của đối tác ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại ứng dụng FreeMar.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, website ứng dụng FreeMar có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân đối tác, người dùng (khách hàng) khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, toà án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của người dùng, đối tác.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của đối tác, người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu huỷ bỏ hoặc tự người dùng, đối tác đăng nhập và thực hiện huỷ bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân sẽ được bảo mật trên máy chủ của ứng dụng FreeMar.


Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Tổ chức có thể được tiếp cận, thu thập và quản lý thông tin cá nhân đó:

 • Công ty cổ phần công nghệ mới Weta Việt Nam.
 • Địa chỉ: Tầng 2, số 115 Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội.
 • Email: salemarketing@weta.vn hoặc sale@weta.vn
 • Số điện thoại: 0911 341 955

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

 • Đối tác, người dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc huỷ bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu ứng dụng FreeMar thực hiện việc này.
 • Đối tác, người dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của ứng dụng FreeMar – công ty cổ phần công nghệ mới Weta Việt Nam. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Weta sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn đối tác khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Bảo vệ thông tin cá nhân tại ứng dụng FreeMar

Weta coi trọng tính bảo mật của người dùng.
Weta sẽ nỗ lực tuân thủ các yêu cầu của pháp luật hiện hành về việc bảo vệ dữ liệu khi thực hiện nghĩa vụ của mình.


Trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

a. Trong quá trình hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, ứng dụng FreeMar luôn tuân thủ các quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.
b. Trường hợp ứng dụng FreeMar ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện việc thu thập, lưu trữ thông tin cá nhân của người tiêu dùng:

 • Hợp đồng giữa hai bên phải quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên trong việc tuân thủ các quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân;
 • Nếu hợp đồng giữa hai bên không quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên thì ứng dụng FreeMar sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp việc thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng vi phạm các quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

a. FreeMar thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng đã xây dựng và công bố chính sách bảo vệ thông tin cá nhân với các nội dung sau:

 • Mục đích thu thập thông tin cá nhân
 • Phạm vi sử dụng thông tin
 • Thời gian lưu trữ thông tin
 • Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó
 • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình
 • Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin

b. Những nội dung trên được hiển thị rõ ràng cho người tiêu dùng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.
c. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân được công bố công khai tại một vị trí dễ thấy trên website ứng dụng FreeMar
d. ứng dụng FreeMar có toàn quyền tạm thời chặn, xóa hoặc hủy kích hoạt tài khoản người dùng theo quyết định của Weta vì bất kỳ lý do nào và không cần đưa ra bất kỳ lý do cho việc chặn, xóa hoặc vô hiệu hóa tài khoản người dùng. Các lý do để chặn, xóa hoặc hủy kích hoạt tài khoản người dùng có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Vi phạm các Điều khoản này
 • Bị cấm theo quy định
 • Gian lận
 • Có nghi ngờ hoạt động tội phạm
 • Có dấu hiệu đặt vé đáng ngờ
 • Người dùng cung cấp thông tin không chính xác, sai lệch hoặc gây hiểu nhầm
 • Có hành vi không phù hợp, đe dọa hoặc lăng mạ
 • Từ chối cung cấp thông tin
 • Có bình luận khiếm nhã trên hệ thống

Lưu ý rằng khách hàng chịu trách nhiệm cho việc sử dụng tài khoản của khách hàng và có thể chịu trách nhiệm về tài khoản của khách hàng ngay cả khi tài khoản của khách hàng bị người khác sử dụng sai.
Weta coi trọng tính bảo mật của người dùng. Weta sẽ nỗ lực tuân thủ các yêu cầu của pháp luật hiện hành về việc bảo vệ dữ liệu khi thực hiện nghĩa vụ của mình.Xin phép người tiêu dùng khi tiến hành thu thập thông tin

a. Weta thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng trên website thương mại điện tử ứng dụng FreeMar (gọi tắt là đơn vị thu thập thông tin) phải được sự đồng ý trước của người tiêu dùng có thông tin đó (gọi tắt là chủ thể thông tin).
b. Weta thiết lập cơ chế để chủ thể thông tin bày tỏ sự đồng ý một cách rõ ràng, thông qua các chức năng trực tuyến trên website, thư điện tử, tin nhắn, hoặc những phương thức khác theo thỏa thuận giữa hai bên.
c. Weta có cơ chế riêng để chủ thể thông tin được lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cá nhân của họ trong những trường hợp sau:

 • Chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cho một bên thứ ba;
 • Sử dụng thông tin cá nhân để gửi quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và các thông tin có tính thương mại khác.
  d. ứng dụng FreeMar không cần được sự đồng ý trước của chủ thể thông tin trong các trường hợp sau:
 • Thu thập thông tin cá nhân đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử;
 • Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ;
 • Thu thập thông tin cá nhân để tính giá, cước sử dụng thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng.

Sử dụng thông tin cá nhân

a. Weta sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng, đối tác hợp tác đúng với mục đích và phạm vi đã thông báo, trừ các trường hợp sau:

 • Có một thỏa thuận riêng với chủ thể thông tin về mục đích và phạm vi sử dụng ngoài những mục đích, phạm vi đã thông báo
 • Để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm theo yêu cầu của chủ thể thông tin

b. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
c. Việc sử dụng thông tin quy định tại Điều này bao gồm cả việc chia sẻ, tiết lộ và chuyển giao thông tin cá nhân cho bên thứ ba.


Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cá nhân

a. Weta – ứng dụng FreeMar đảm bảo an toàn, an ninh cho thông tin cá nhân thu thập và lưu trữ, ngăn ngừa các hành vi sau:

 • Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép
 • Sử dụng thông tin trái phép
 • Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép.

b. Weta – ứng dụng FreeMar có cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.
c. Trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của người tiêu đùng, Weta – ứng dụng FreeMar sẽ thông báo cho cơ quan chức năng trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi phát hiện sự cố.


Kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh thông tin cá nhân

a. Chủ thể thông tin có quyền yêu cầu Weta – ứng dụng FreeMar thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình.
b. Weta – ứng dụng FreeMar có nghĩa vụ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của chủ thể thông tin khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình.


Quản lý thông tin xấu

Cơ chế kiểm soát riêng
Có quy định về đăng thông tin


Quy định đăng thông tin

Đối tác, đơn vị cung cấp chương trình, dịch vụ gửi thông tin, nội dung kèm biểu phí đến Bộ phận kiểm duyệt nội dung/đại diện phụ trách đối tác đó của ứng dụng FreeMar để tiến hành đăng tải thông tin hộ đối tác, đơn vị cung cấp dịch vụ. Bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiến hành xác minh, xác thực lại nội dung sẽ đăng. Những nội dung vi phạm Bộ phận kiểm duyệt sẽ từ chối không đăng tải lên website. Đối với việc kiểm duyệt thông tin đối tác/ khách hàng phản ánh, Weta sẽ tiến hành liên hệ trực tiếp đến người phản ánh để xác thực thông tin. Khi phát hiện đối tác sai phạm; chương trình, dịch vụ không đúng như mô tả, cung cấp; bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiến hành xóa bỏ nội dung đó và có gửi cảnh cáo đến đối tác, đơn vị cung cấp dịch vụ. Hoạt động kinh doanh hàng hóa hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website thương mại điện tử ứng dụng FreeMar:
a. ứng dụng FreeMar cùng các đối tác, đơn vị cung cấp dịch vụ (thương nhân, tổ chức, cá nhân) tuân thủ quy định pháp luật nhà nước Việt Nam về việc đăng bán, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên website TMĐT ứng dụng FreeMar.
b. Không sử dụng website thương mại điện tử ứng dụng FreeMar để kinh doanh, đang tải các hàng hóa, dịch vụ, nội dung hạn chế sau:

 • Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ
 • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác
 • Rượu các loại
 • Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến
 • Các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật
 • Các thông tin sai sự thật về hoạt động kinh doanh, sản xuất
 • Các thông tin, hình ảnh vi phạm bản quyền
 • Các thông tin, hình ảnh vi phạm pháp luật, văn hóa phẩm đồi trụy, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục, văn hóa Việt Nam
 • Các thông tin mang tính công kích các đối tác hoặc đơn vị kinh doanh khác.

c. Công ty cổ phần công nghệ mới Weta Việt Nam thiết lập website ứng dụng FreeMar để bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, được công bố trên website ứng dụng FreeMar gồm: số, ngày cấp và nơi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó.


Cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ

 • Đối tác, đơn vị cung cấp chương trình, dịch vụ gửi thông tin, nội dung kèm biểu phí đến Bộ phận kiểm duyệt nội dung/ đại diện phụ trách làm việc với đối tác đó của ứng dụng FreeMar để bộ phận này tiến hành đăng tải thông tin hộ đối tác, đơn vị cung cấp dịch vụ. Bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiến hành xác minh, xác thực lại nội dung sẽ đăng. Những nội dung vi phạm Bộ phận kiểm duyệt sẽ từ chối không đăng tải lên website.
 • Đối với việc kiểm duyệt thông tin đối tác/ khách hàng phản ánh, Weta sẽ tiến hành liên hệ trực tiếp đến người phản ánh để xác thực thông tin.
 • Khi phát hiện đối tác sai phạm; chương trình, dịch vụ không đúng như mô tả, Bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiến hành xóa bỏ nội dung đó và có gửi cảnh cáo đến đối tác, đơn vị cung cấp dịch vụ.
 • Trong quá trình vận hành, bộ phận phụ trách nội dung của ứng dụng FreeMar sẽ thường xuyên liên lạc với đối tác để cập nhật các nội dung thay đổi trên website.
 • Có thay đổi, ứng dụng FreeMar sẽ tiếp nhận những thay đổi đó và phản ánh lên website. Đối tác và khách hàng không có quyền tự chỉnh sửa nội dung trên website, nên toàn bộ nội dung này được kiểm duyệt theo quy định của ứng dụng FreeMar